Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 56: Cimrman odchází
na rozloučenou - for farewell
čára f. line
závodit poctivě impf. compete fairly
spravit pf fix; spraví se - will be fixed
dočkat se G - wait to see
zapadlo slunce pf - the sun set
zvonilo klekání impf the (church) bell rang (in the evening)

C: Děti, dneska, na rozloučenou poběžím já, a vy mi budete počítat. Konráde, udělej mi čáru. A ty, Maruško, mi dej start.
Maruška: Připravte se!
C: Děti, ještě jsem vám chtěl říct. Abyste nov…(1a) pan…(1b) učitelk….(1c) poslouchali, abyste závodili poctivě, a t….(2a) nejmenš….(2b) abyste počítali vždycky pomaleji.
Tak, Maruško.
M: Připravte se!
děvče: Prosím, Henlein pláče!
C: Henleine, proč pláčeš, co je …(3)?
H: Já nevím.
C: Konráde, pláčem se nic nespraví. Podívejte se, děti, t….hle(4a) válk…(4b) neřekli dějiny posledn…(5a) slov…(5b). Vy se ještě dočkáte jin…(6a) čas…(6b). Tak já poběžím.
M: Připravte se, pozor, teď!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ..
průvodkyně: Děti počítali a počítali. A pak už zapadlo slunce, a Cimrman se pořád nevracel. Pak už zvonilo klekání, a děti musely jít domů. Asi poznali, že už se pan učitel nevrátí.