Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 57: U muzea
rukopisy jsou k nahlédnutí - do rukopisů se dá nahlédnout
přespat pf - stay overnight
po +A (time expression) - reports the entire period)
exkurze f. excursion
pronásledovat impf haunt (myšlenka)
domyslet A - think through
odhodlat se k D pf make up one's mind to do D
odsuzovat impf comdemn
soukromí n. privacy

 

vědec: Prosím vás, jsou v muze…(1) k nahlédnutí nejaké rokopisy? A dalo by se tu někde přespat?
p: Můžete se vyspat v dějinách peří, ale nesmíte mi tam kouřit.
v: Po cel…(2a) dob…(2b) t…(3a) zvláštn…(3b) exkurz…(3c) mě pronásledovala myšlenka tak fantastická, že jsem se ji bál domyslet. Jen proto jsem se odhodlal k věci, kterou bych u jiného odsuzoval - pohlédnout okn…(4) do soukrom…(5) t…(6a) star…(6b) dám…(6c).