prvé než mne pochováš


Význam: dříve než mě pohřbíš

Gramatika: pochovat pf. (pochovám, pochovají); impf. pochovávat; prvé (adv.) would be prve (with the short -e) in the Standard Czech.; prve and než (conj.) report events anterior to the event in the main clause; mne would be mě in Standard Czech (mne, the long form normally indicates emphasis or implicit contrast)