jak živ


Význam: vždycky; (s záporem) nikdy

Gramatika: in contemporary language jakživ or jaktěživ adv.