pokusit se o štěstí své


Gramatika: pokusit se o acc. (něco) pf.; impf. pokoušet se