přišlo mu jet


Význam: náhodou jel

Gramatika: přišlo D (někomu) + inf.