přišlo mu jet


Význam: náhodou jel

Gramatika: přišlo D (někomu) + inf.

anglicky: it so happened that he was riding