až (byl tak vysoký jako ta jedle)


Význam: (do té míry), že...

Gramatika: conjunction reporting degree