měl byste (něco udělat)


Gramatika: měl - l-participle masc. sg.; in conditional mood měl byste reports obligation