co je zač


Gramatika: zač - za + co; the subject here is Široký