cval


Význam: rychlý pohyb koně ve skocích

Gramatika: m.

anglicky: gallop