(bylo)ť


Význam: neboť, totiž

Gramatika: ť - conjunction, archaic