přivalit se


Význam: mocně se přihnat; např. lavina se přivalí

Gramatika: pf.; impf. přivalovat; the past counterfactual conditional form is used in jako by se byla hora přivalila, with by, l-participle of být and l-participle of the main verb