žeby vám darmo nejedl


Význam: že nebude jíst bez účinků; že bude vám moc užitečný, že vám moc pomůže

Gramatika: žeby - in Standard Czech že by (two words); darmo - adv. archaic; the condtional indicates that the speaker does not believe that Bystrozraký would eat uselessly