ku protější skále


Gramatika: protější adj. (cf. proti - preposition, ‘across from’); skála f.; ku - preposition k (taking dat.) takes the form ku in a few fix expresions (kupříkladu/ku příkladu ‘for instance,’ ku prospěchu ‘for (someone’s) good, benefit,’ also in math expressions reporting ratio: jedna ku dvěma (one to two), pět ku šesti (five to six).

anglicky:
towards the rock across from him