kde byla v cestě jaká překážka


Význam: kdekoliv byla v cestě nějaká překážka

Gramatika: překážka f.; cesta f. ; kde... jaký - reports any type of place and any type of obstable. (cf. kdejaký - any and whatever, kdeco - all kinds of, kdekdo - all, kdekterý - any)

anglicky: wherever there was any obstacle in the way