přichystáno


Význam: připraveno

Gramatika: Past Passive Participle short form neut. sg. of přichystat pf.; its subject is všecko; impf. chystat

anglicky: (everything was) prepared