prostříno


Význam: upraveno k jídlu

Gramatika: Past Passive Participle short form neut. sg. of prostřít (prostřu, prostřou; prostřel), in Standard Czech prostřeno; its subject is „to”; impf. prostírat