v tom


Význam: v tom okamžiku

anglicky: at that moment