(jí .... ) dovedeš uhlídat


Význam: úspěšně obstarat hlídání

Gramatika: dovést (dovedu, dovedou; dovedl) - modal verb reporting ability; uhlídat pf.; jí - acc. of ona is ji in Standard Czech

anglicky: to keep a watchful eye on