přetít (přetnout) někoho v půly


Význam: přeseknout v polovině

Gramatika: přetít pf.; impf. přetáčet (přetáčím, přetáčejejí/-í); v půly - vpůli (adv.) or v půli in Standard Czech