ptáček zpěváček


Gramatika: genitive case is used to report total absence (nikdež ani... „there is no single... anywhere”) of an entity (archaic use of gen.); ptáček, zpěváček m. (dimunitives of pták, zpěvák)