prospět D (něčemu, někomu)


Význam: přinést prostpěch, posloužit, pomoct

Gramatika: pf.; impf. prospívat