za svítání


Gramatika: za + gen. (to report time, period); svítání - n.