královici bylo těžko


Význam: královic měl těžké starosti

Gramatika: těžko - predicate to make an impersonal construction; královici - dat. sg. to report the person experiencing the feeling described by the predicate