čím plamenitější (paprsky ... vystupovali), tím větší (byla jeho úzkost)


Význam: začalo svítat a králevic byl čím dál nervóznější.

Gramatika: čím + comparative degree of adjective, tím + comparative degree of adjective „the more...., the more” (e.g. čím (je) starší, tím (je) je moudřejší - the older the wiser); plamenitější - comparative degree of plamenitý - adj. archaic (more frequently plamenný); větší - comparative degree of velký - adj.

anglicky: as the brighter (beams came upwards), the greater (was his anxiety).