prask, prásk


Význam: označuje zvuk při prásknutí, bác (např. prásk - a okno je rozbité)

Gramatika: interjection, prásk! with a long á in Standard Czech