pošva


Význam: pouzdro na meč, šavli, dýku

Gramatika: f. archaic, more frequently pochva

anglicky: sheath