projížděly se hejna (drobných rybiček)


Gramatika: hejno - n.; projížděly se - in Standard Czech projížděla se (neut. pl.) impf. (pf. projet se)