rovný


Význam: být si rovní/é/á - mít stejnou hodnotu

Gramatika: adj.; it takes the Dative case; rovna is a neut. Npl. short form; in the construction „být si rovní/é/á” the subject must be in the plural