říkávat


Význam: často, obvykle říkat

Gramatika: the additional suffix -va- to the impf. říkat denotes habit