svěřit se někomu (s tajemnstvím)


Význam: důvěrně sdělit (něco tajného)

Gramatika: důvěrně sdělit (něco tajného)