i kdyby (někdo něco udělal)


Gramatika: conjunction (used with conditional mood)