N (něco) D (někomu) stačí


Význam: někdo už víc něčeho nepotřebuje; postačit pf. /postačovat impf.

Gramatika: stačit impf. and pf. + D