programová referentka


Význam: funkcionářka, která dohlíží na program(y)

Gramatika: programový – adj.; referentka f. (m. referent)