nahustit A(X) do G(Y)


Význam: hustě, hodně naplnit něčím

Gramatika: pf. colloquial