slánština


Význam: aféra kolem Rudolfa Slánského, blízkého spolupracovníka Gottwalda. Slánský patřil k předním představitelům totalitního režimu. V roce 1951 byl odvolán z funkce generálního tajemníka KSČ, byl zatčen a roku 1952 byl odsouzen a popraven jako „hlava protistátního spikleneckého centra”. V roce 1963 byl rehabilitován.

Gramatika: f. (cf. Slánský)