následek


Význam: co následuje po nějaké příčině, pod nějakým vlivem

Gramatika: m. (cf. následovat impf. to follow)