kulturní přidělenec


Význam: kulturní atašé, kulturní rada

Gramatika: kulturní - adj.; přidělenec - m.