na L (něčem) D (někomu) záleží


Význam: Něco je pro někoho důležité

Gramatika: impf.