něco někoho zarazí, zarazilo


Význam: překvapit

Gramatika: pf. ; impf. zarážet; the subject must be an inanimate entity