rozhořčeně


Význam: hněvivě, pobouřeně, trpce

Gramatika: adv.