od G (někoho, něčeho) až po A (někoho, něco)


anglicky: from ... all the way through ....