pěti spolků


Gramatika: Gpl. of pět spolků; spolek m.