není to od G (někoho) hezké, že...


anglicky: it’s not nice of someone that...