navázat styky (kontakty) s I (někým)


Význam: začít, zahájit (s někým) styky, kontakty

Gramatika: navázat pf.; impf. navazovat; styk m.