přikládat D (něčemu) váhu


Gramatika: impf.; pf. přiložit; váha f.; přikládá se ... váha is a passive construction

anglicky: to attach significance/weight to...