po té(to) stránce


Gramatika: stránka f.

anglicky: in this respect