co prý šprýmů odevšad slyší


Gramatika: co here takes Gpl. to denote large quantity; šprým m.; odevšad adv.; prý particle

anglicky: she says (prý) she hears so much jokes (co šprýmů) from everywhere (odevšad)