trpět hladem


Gramatika: trpět impf. + I (čím); hlad m.

anglicky: to suffer from hunger